• برداشتن خال و زگیل

    برداشتن خال و زگیل

    انواع زگیل ها زگیل کف پا Pplantar warts )این نوع اززگیل عموما رنگ گوشت بدن و یا قهوه ای روشن بوده که همراه آنها رگ های خونی لخته شده(نقاط سیاه ) نیز وجود دارد زگیل تناسلی  (Ggenital warts) این نوع زگیل ها در نواحی تناسلی و مقعد ظاهر می شوند این زگیل ها شبیه زائده

    Read more →

Powered by themekiller.com